Haran Rudoy | הרן רודוי

אודות

אודות

מכינה בביה"ס למשחק יורם לוינשטיין
סדנת משחק מול מצלמה של תומר גלרון
 

טלויזיה

השתתף בסדרה "כפולה"

קולנוע

תפקידים ראשיים בשני סרטי סטודנטים
 

תיאטרון

השתתף בתפקיד ראשי בהצגה "מג'אהדין"

כישורים מיוחדים

מנגן על תופים, גיטרה ופסנתר

תמונות

וידאו

דגימת קול