Guy Magen | גיא מגן

אודות

אודות

בוגר ”אימפרו הסטודיו למשחק ותיאטרון“

תיאטרון

הצגות במסגרת הלימודים:
’אסתיר‘ בבימויו של רודייה קוזלובסקי
’השיבה אל המדבר‘ בבימויו של גדליה בסר
’השחף‘ בבימויו של ירון מוטולה

כישורים מיוחדים

נגינה בגיטרה

תמונות

וידאו

דגימת קול