Yael Oded | יעל עודד

אודות

אודות

קורסים למשחק בביה"ס של ניסן נתיב –סדנת יסודות המשחק, וסדנת משחק למתקדמים
 קורס משחק מול מצלמה בביה"ס "תגליות" בהנהלת נתי רביץ    

טלויזיה

להוציא את הכלב
נבלות
חטופים

קולנוע

"פובידיליה" -האחים יואב  ודורון פז
"חלום מקרטון"- מכללת ספיר
"רצועה מהחיים"- מכללת סמינר הקיבוצים

תיאטרון

סדרת הקונצרטים "ארמונות בחול" 

פרסום

"זהירות בדרכים"

תמונות

וידאו

דגימת קול