Kristina Sim | כריסטינה סים

אודות

אודות

2016- סטודנטית בבית ספר למשחק "הדרך"
קורס משחק מול מצלמה- רותי דייכס
מכינה- יורם לוינשטיין
שבע שנים התעמלות אומנותית.

תיאטרון

במסגרת הלימודים הופיעה במחזה "בית המלאכה" בדמות הלן.

תמונות

וידאו

דגימת קול